Koniec prvej svetovej vojny a rozpad Rakúsko-Uhorska so sebou priniesol nielen vznik nových štátov, ale aj zásadné politické, hospodárske či spoločensko-kultúrne...