Americká novinárka Isabela Wilkersonová napísala úspešnú knihu o kastách medzi ľuďmi. Hľadá v nej paralely medzi rasizmom v Spojených štátoch amerických, indickým…