V stredoveku realizovali interrupcie aj svätci. Cirkevní otcovia mali na potraty rozdielne názory, pričom mnohé z nich boli viac liberálne,...