Stalo sa tak v skorých raných hodinách 3. decembra 1952 a od popravy jedenástich vysokých komunistických funkcionárov, medzi ktorými bol...