Posledné roky pred vypuknutím veľkej francúzskej revolúcie sa niesli v znamení neriešiteľnej finančnej situácie a prázdnej štátnej pokladnice. Ministri Ľudovíta XVI. sa…