Záver 19. storočia, ale najmä 20. storočie priniesli doslova revolučnú vlnu medicínskeho pokroku. Nanajvýš pozitívnym smerom sa posunula aj liečba…