Pre maďarskú historickú pamäť sú revolučné udalosti rokov 1848 a 1849 jedným z najdôležitejších míľnikov moderných dejín. Zo slovenského pohľadu sa prirodzene...