Renesančný kaštieľ v obci Brodzany sa na prvý pohľad možno nijako výrazne nelíši od množstva iných, ktoré sa na slovenskom vidieku...