Po vzniku nezávislého Albánska sa jeho panovníkom stal nemecký princ Wilhelm Wied z Neuwiedu. Sám o túto pozíciu nemal príliš...