Dňa 19. augusta 1963 sa Valentina Vladimirovna Tereškovová stala prvou ženou, ktorej bol udelený titul čestného občana mesta Bratislavy. Kto...