Keď poľský romantický básnik Juliusz Słowacki navštívil v roku 1836 Egypt, nevynechal ani návštevu bájnej Cheopsovej pyramídy. Fascinovaný starovekými dejinami doslova…