Za úspechom rodiny Hubertovcov stoja nielen úspešní, vzdelaní a schopní muži. Zásadnú rolu v nej hrali najmä tri ženy, ktoré...