Kate Brown strávila štúdiom černobyľskej katastrofy a jej následkov celé desaťročie. Výsledkom dlhých rokov výskumu je najmä to, že nenazerá na Černobyľ ako na ojedinelú katastrofu…