Profesor Richard Marsina patrí nesporne medzi najvýznamnejších slovenských historikov. Jeho dielo budí rešpekt nielen na Slovensku, ale aj medzi zahraničnými odborníkmi, ktorí sa venujú dejinám stredoeurópskeho priestoru v období stredoveku.