Komunistická strana Československa vznikla pred 100 rokmi na ustanovujúcom zjazde v Prahe. Vyrástla z ruín, do ktorých uvrhla Európu svetová vojna, a z predstáv o ďalšej prichádzajúcej apokalypse, ktorej bolo treba zabrániť.