Už 100 rokov ubehlo od udalosti, ktorú niektorí anarchisti označovali ako „červený fašizmus“ či „leninistické kontrarevolučné represie“.