Už 100 rokov ubehlo od udalosti, ktorú niektorí anarchisti označovali ako "červený fašizmus" či "leninistické kontrarevolučné represie".