Aztékovia sú známi hlavne svojimi krvavými ľudskými obetami. Nedávno však archeológovia, ktorí skúmali aztécke hlavné mesto Tenochtitlán (na území dnešného Mexico City), objavili zvyšky viac ako 400 zvierat, ktoré boli v minulosti pravdepodobne obetované bohom. Všetky nálezy sa vyskytovali v asi 60 hroboch a boli z obdobia medzi rokmi 1440 až 1520 po Kr., čiže ešte z doby pre príchodom španielskych dobyvateľov. Nálezy lokalizovali vnútri tzv. Posvätného okrsku.

Archeológovia našli aj zvyšky vzácnejších zvierat, ako „veľkých mačiek“ (jaguár, puma), orlov, vlkov, krokodílov, ale aj mušle morských živočíchov alebo hady. Vedci si myslia, že tieto milodary boli zasvätené aztéckym bohom Tlalocovi a Huitzilopochtliovi.

Existujú dokonca náznaky, že Aztékovia praktizovali preparovanie týchto živočíchov. Nálezy nie sú len dôkazom krutého zachádzania so zvieratami, ale aj dokladom rozsiahlych obchodných stykov Tenochtitlánu s okolitým svetom, pretože ich museli dovážať z území, ktoré Aztékovia prakticky neovládali (napríklad z pralesov v dnešnej strednej Amerike). Tak isto nálezy zvyškov morských mäkkýšov dokazujú ich lov ďalej od pobrežia v Atlantickom oceáne.

Použitá literatúra

Obrazová príloha

www.archaeology.org, Héctor Montaño-INAH

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.