Najnovší zlatý poklad sa podarilo objaviť dánskym archeológom. Vedci našli viac ako 2000 zlatých špirál v hrobe z doby bronzovej.

Dánske národné múzeum tento týždeň informovalo, že jeho archeológovia objavili zlatý poklad v hrobe z doby bronzovej na ostrove Sjælland. Ide o viac ako 2000 zlatých špirál. Každá špirálka je vyhotovená zo zlatých nití. Ich priemerná dĺžka je 3 cm a hmotnosť 200 až 300 gramov. Archeológovia uvažujú, že tu bol pochovaný niekto pre vtedajšiu komunitu význačný, pravdepodobne panovník, ktorý mal aj funkciu kňaza/šamana.

Už v minulosti sa na lokalite vykopali štyri zlaté náramky. Okrem toho existujú staré správy, že na začiatku 19. storočia tu miestni farmári našli šesť zlatých nádob. Spolu s novými objavmi sa celý nález datuje do neskorého obdobia doby bronzovej medzi roky 900 až 700 pred Kr.

Archeológovia sa domnievajú, že nálezisko bolo kultovým miestom pre lokálnu komunitu doby bronzovej. Na základe výskytu zlata dokonca uvažujú o kulte slnka, ale takéto hypotézy musí potvrdiť až ďalší výskum.

Použitá literatúra

Obrazová príloha

Vestsjællands Museum

vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV v.v.i. Voľný čas venuje portálu HistoryLab.sk. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených 1 a 2, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Napísal aj knihu Sila zániku: Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností.