Pralesy Guatemaly, Mexika a Belize skrývajú ešte množstvo archeologických tajomstiev. Aktuálne sa našla jedna z najväčších hrobiek mayských kráľov z Hadej dynastie.

Počas archeologického výskumu v mayskom meste Xunantunich, ktoré leží na rieke Mopan (západné Belize), sa našiel bohatý hrob umiestnený v pyramíde. Xunantunich bolo ceremoniálnym centrom starých Mayov a jeho najväčší rozkvet nastal medzi rokmi 600 až 800 po Kr. Archeologický výskum tu so svojím tímom realizuje Jaime Awe (Northern Arizona University, and the Belize Institute of Archaeology).

Nezvyčajný hrob

Archeológovia objavili hrob, ktorý je starý okolo 1300 rokov. Nachádzal sa pod schodiskom pyramidálnej budovy. Architektúru budovali súčasne s hrobom. U starých Mayov je to skôr opačne, to znamená, že hrob vyhĺbia už do existujúcej stavby. Hrob mal rozmery 4,5 x 2,4 m.

Výskum bohatého hrobu

 Podľa zistenia antropológa do hrobu uložili 20 až 30-ročného muža, ktorý bol dobre stavaný a pravdepodobne mal výbornú fyzickú kondíciu. Ležal na chrbte s hlavou položenou smerom na juh. Príčina jeho smrti nie je zrejmá.

V hrobe sa našlo 6 jadeitových perál a 13 obsidiánových čepelí. Pri mŕtvom boli aj kosti jaguárov a jeleňov. Ďalšou výbavou bola keramika. Nešlo však o jediné objavy. Pri päte schodiska stavby, v ktorej sa našiel hrob, boli ešte dva menšie „poklady“. Obsahovali 9 obsidiánových a 28 rohovcových úštepov. Pochovaný muž musel patriť k vtedajšej elite.

Hadia dynastia

Pri výskume schodiska stavby a hrobu sa našla časť panelu s nápisom, ktorý pochádzal z mayského mesta Caracol vzdialeného 42 km. Ako sa tento kamenný panel s nápisom dostal do mesta Xunantunich? A čo bolo na ňom napísane?

Fragmenty z pôvodného nápisu priniesli nové historické objavy

Epigrafický výskum na lokalite robil Christophe Helmke (University of Copenhagen), ktorý zistil viaceré zaujímavé súvislosti. Nápis dal vyhotoviť mayský panovník K’an II. z mestského štátu Caracol, keď porazil konkurenta – mesto Naranjo. Vojnové udalosti sa odohrali pravdepodobne niekedy medzi rokmi 626 až 631 po Kr. Keď okolo roku 680 po Kr. Naranjo opätovne získalo dominantné postavenie, panel bol odstránený a odvezený preč z Caracolu. Mohlo ísť o nejaký druh symbolickej vojnovej koristi. Časť panelu bola použitá na stavbu schodiska pyramídy v Naranjo, iné kúsky sa odviezli do spriatelených miest, akým bolo aj Xunantunich.

Nápis poskytol aj ďalšie informácie. Spomína sa v ňom matka kráľa K’ana II. – pani Batz’ Ek’ a doteraz neznámy panovník z Calakmulu Waxaklajuun Ubaah K’an. Všetci traja pochádzajú z tzv. Hadej dynastie.

Príslušníci dynastie Kan (Had) ovládali viacero mayských mestských štátov, ktoré získali buď silou alebo sobášnou politikou. Ich centrom bolo mesto Calakmul v dnešnom mexickom štáte Campeche. Tento mestský štát bol dlho jednou z dominantných síl mayského sveta. Príslušnosť k vládnucej Hadej dynastii zaručovala výsadné postavenie aj v ostatných častiach mayského sveta. Najväčším konkurentom Calakmulu bol štát Tikal, ktorý sa nachádzal na území dnešnej Guatemaly.

Fragmenty z pôvodného nápisu priniesli nové historické objavy

Práve vďaka objavenému hrobu a kamennému nápisu sme sa dozvedeli ďalšie súvislosti o Hadej dynastii. Doteraz sa jej príslušníci považovali hlavne za vládcov mayského mesta Calakmul. Vďaka nápisu však teraz vieme i to, že pochádzali zo 130 km vzdialeného mestského štátu Dzibanche na polostrove Yucatán. Voľný preklad názvu pravdepodobnej domoviny Hadej dynastie je Miesto, kde sa hady stretajú (pretekajú). Hadiu dynastiu by sme podľa jej významu v dejinách Mezoameriky mohli prirovnať k júliovsko-klaudiovskej dynastii v starom Ríme.

Použitá literatúra

  • Helmke, Ch./Awe, J. J.: Death Becomes Her: An Analysis of Panel 3, Xunantunich, Belize. The Pari Journal XVI/ 4, Spring 2016, 1 – 14.
  • Martin, S./Grube, N.: Chronicle of the Maya Kings and Queens : Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya (Chronicles). London 2008.

Internetové odkazy

Obrazová príloha: Jaime Awe, Christophe Helmke

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.