Archeológovia vedia, že niekedy je malý nález viac ako objavy veľkých palácov či pyramíd. Presne taký sa podaril bádateľom na lokalite Bethsaida, ktorá je známa ako rodisko apoštola Petra.

Archeologický tím Univerzity v Nebraske  (Omaha/University of Nebraska at Omaha), ktorý pracuje na spomínanej lokalite Bethsaida na severnom brehu Galilejského jazera, objavil počas výskumu raritnú mincu, ktorú dal raziť cisár Domicián (81 – 96 po Kr.) z dynastie Fláviovcov. Doteraz sa podarilo nájsť len 48 podobných mincí na celom svete.

Bethsaida je rodiskom apoštola Petra a jeho brata Ondreja (Andreja), ktorí tu pôsobili ako rybári, kým ich nepovolal Ježiš Nazaretský. Rovnako tu ako rybár pôsobil apoštol Filip. V mestečku vykonal Ježiš aj niektoré svoje zázraky, napríklad uzdravenie slepého.

Minca vznikla na pamiatku víťazstva Rimanov a Domiciánovho brata Tita nad Židmi v roku 70 po Kr. pri obliehaní Jeruzalema. Udalosti patria medzi tzv. židovské vojny, ktoré vypukli ako vzbura proti Rimanom. Pri obliehaní Jeruzalema zahynuli podľa niektorých zdrojov státisíce Židov a bol zničený židovský chrám.

Použitá literatúra

Obrazová príloha: University of Omaha/Hanan Shafir

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.