Problematika totalitného režimu „stalinizmu“ nestráca ani v našom čase nič na svojej dôležitosti. Knižná produkcia s touto témou neustále nachádza množstvo čitateľov, a to nielen z radov odborníkov ale aj laikov.

Historik Robert Conquesta sa snaží zrozumiteľne odpovedať na otázky týkajúce sa jednej z najtragickejších udalostí minulého storočia. Problematiku represií v tridsiatych rokoch 20. storočia v Sovietskom zväze opisuje komplexne. Zreteľne rozoberá mechanizmus teroru a perzekúcií, ktoré dáva do súvislosti s celým sovietskym systémom. Niektoré jeho hypotézy sa už nemusia zdať novátorské, ale musíme si uvedomiť, že prvé vydanie knihy vzniklo ešte pred päťdesiatimi rokmi. Väčšina jeho názorov sa totiž stala základnými poučkami bádania.

Čitateľ po prečítaní knihy získa fundovaný prehľad o jednej z tragických kapitol svetových dejín, ktorá drasticky ovplyvnila svetové dianie 20. storočia a osudy mnohých jednotlivcov.

Kniha nám umožňuje nahliadnuť nielen na konkrétne činy Stalina a jeho aparátu, ale i na osudy konkrétnych osôb jednak zo straníckeho aparátu, jednak z  radov bežných občanov. Stávame sa svedkami masového využívania státisícov väzňov pri nútených prácach v hospodárskej a výrobnej sfére alebo pri budovaní infraštruktúry Sovietskeho zväzu.

Robert Conquest

Autor vo svojej práci nevynecháva ani „trestaneckú ríšu“, kolónie zväčša v územiach na severe a na Ďalekom východe, ktoré kontrolovala tajná služba – NKVD. Máme možnosť na príbehoch jednotlivých väzňov nazrieť do života ľudí, ktorí boli na základe vykonštruovaných procesov a paranoje diktátora Stalina postavení mimo spoločnosť. Krutej likvidácii sa nevyhli ani príslušníci a predstavitelia strany a spolupracovníci samotného Vladimíra Iľjiča Lenina. Stalin absolútne odstránil vojenské, intelektuálne a umelecké elity vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Ignorovanie alebo bagatelizovanie týchto skutočností zo sovietskej histórie je samo osebe súdom a hodne zavádzajúce. Nie je predsa možné posúdiť budúcnosť bez toho, aby sme pochopili minulosť. A to nám práve umožňuje kniha Roberta Conquesta.

Robert Conquest: Veľký teror. 1. vydanie. Praha : Academia 2013. 812 strán, tvrdá väzba. ISBN 978-80-200-2078-9.

Obrazová príloha: Academia

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.