Vznik miest mal pre ľudstvo obrovský význam. Mohli sa v nich sústreďovať činnosti, ktoré by inak boli rozptýlené po vidieku a neplnili by svoju dôležitú úlohu. Napríklad pre obchod a remeslá alebo pre vzdelávanie mala kumulácia obyvateľstva v mestách veľký význam kvôli výmene informácií. Vznik miest bol veľký krok v evolúcii ľudskej spoločnosti.

 

Encyklopédie alebo knihy s rôznymi výbermi ma zvyčajne nezaujímajú. V časoch internetu ich považujem za zbytočné. Samozrejme, môj názor nemožno aplikovať na všetky knihy z tejto kategórie. Výnimkou je aj recenzovaná publikácia, ktorej editor John Julius Norwich zostavil texty viacerých významných bádateľov o dôležitých mestách v staroveku.

Za veľké plus knihy považujem fakt, že jednotlivé kapitoly o mestách písali naozaj vedecké kapacity (napríklad Robin Coningham, Simon Martin, Marc Van De Mieroop a Ian Shaw). Mínusom takýchto knižných výberov je fakt, že nikdy nemôžu obsiahnuť všetko. Aj v tomto výbere pociťujem absenciu niektorých miest. Napríklad by som do knihy zaradil severoamerickú Cahokiu, juhoamerické Machu Picchu, africké Veľké Zimbabwe alebo blízkovýchodné Jericho. Hlavne vynechanie Jericha, ako prvého známeho ľudského mesta, považujem za chybu. Na druhej strane sú tu mestá, o ktorých sa píše menej a tým pádom pozitívne rozšíria vedomosti čitateľov (Persepolis, Pergamon, Meroe, Aksúm, Akragás, Anurádhapura, Caral a ďalšie).

Po úvodnej kapitole sa prvý okruh textov venuje mestám na Blízkom východe. Nájdete tu články o týchto mestách: Uruk, Ur, Chattušaš, Trója, Babylon, Ninive, Persepolis, Pergamon, Jeruzalem, Petra, Efez a Palmýra. V tejto časti sú asi najzaujímavejšie texty o Ninive (autor Julian Reade) a o Pergamone (autor Stephen Mitchell). Napriek obmedzeniu rozsahom sa autori snažili o komplexný pohľad na dejiny miest. V texte o Jeruzaleme Martin Goodman rezignoval na celé jeho staroveké dejiny a píše de facto len o rímskej histórii mesta, čo je možno trochu škoda.

Druhý okruh textov sa venuje africkým mestám (Memfis, Théby, Amarna, Kartágo, Alexandria, Meroe, Leptis Magna a Aksúm). Z výberu je zrejmé, že ide skôr o mestá zo severnej a severovýchodnej Afriky. Tento kontinent ukrýva ďalšie staroveké mesta – napríklad Djenné-Djenno (Mali), Ife (Nigéria) alebo Veľké Zimbabwe (Zimbabwe). Môžeme síce namietať, že napríklad rozvoj Veľkého Zimbabwe sa začal až v stredoveku, ale keďže do knihy boli zaradené aj mayské mesta Tikal a Palenque, je tento argument neopodstatnený.

Tretia časť sa venuje mestám v Európe: Knóssos, Mykény, Atény, Akragás, Paestum, Rím, Pompeje, Nîmes a Trevír. Ide o veľmi zaujímavý výber miest, pretože sa doň dostali jednak širšej čitateľskej verejnosti známe mestá, ale aj menej povedomé lokality.

Štvrtá kapitola má názov Ázia, ale píše sa v nej len o mestách v Číne, v Indii a na Srí Lanke (Mohendžodaro, Lin-C‘, Sien-Jang, Pátaluputra, Anurádhapura). Iné ázijské mestá, napríklad iránsky Persepolis, sa nachádzajú v spomínanej prvej kapitole. Výborne sú napísané texty o hlavnom centre maurjovskej ríše Pátaliputre a o srílanskom meste Anurádhapura, ktorých autorom je Robin Coningham.

Rím.

Posledná časť kniha sa venuje Amerike. Nachádzajú sa v nej mestá Caral, La Venta, Monte Albán, Teotihuacan, Tikal a Palenque. Najlepšie vystihol dejiny a charakter mesta Simon Martin v texte o mayskom centre Tikal. Veľmi mi tu chýbalo severoamerické mesto Cahokia, toto centrum na rieke Mississippi malo v čase najväčšieho rozmachu až 40 000 obyvateľov a bolo strediskom rozsiahlej a rozvinutej civilizácie. Vo verejnosti panuje nepravdivá predstava, že v Severnej Amerike sa preháňali len Apači a Dakotovia, ktorí lovili bizóny a žili v stanoch. Práve na príklade Cahokie by autori knihy mohli túto zakorenenú predstavu vyvrátiť. Vítam však zaradenie mesta Caral z Južnej Ameriky a vyvrátenie rovnako nepravdivej predstavy, že v Andách žili len Inkovia.

Žiadna výberová publikácia nemôže zachytiť všetko. Autori sa vždy musia rozhodnúť pre selekciu, ktorá je vždy subjektívna. Ak by som robil podobnú publikáciu ja, zaradil by som tam mestá, ktoré mi chýbali. Na druhej strane nemôžem povedať, že by kniha bola preto nekvalitná. Ide o dielo, ktoré si môže doslovne čítať celá rodina a napríklad si podľa neho naplánovať poznávacie dovolenky.

Kniha obsahuje i množstvo kvalitných fotografií a kresieb. Vizuálna stránka je viac než dobrá. Text dopĺňa odporúčaná literatúra pre toho, kto by chcel vedieť viac.

John Julius Norwich: Města, která utvářela staroveký svět. Praha : Vyšehrad, 2016. 1. vydanie. 240 strán, pevná väzba s prebalom. ISBN 978-80-7429-694-9.

Ak si kúpite knihu cez odkazy zdieľané v tomto článku, dostaneme malú províziu na našu činnosť.

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.