Najnovší historicko-detektívny román Juraja Červenáka nie je žiadny horor, aj keď o strašidelné udalosti v ňom nie je núdza.

 

Originalita série detektívnych románov o kapitánovi Steinovi a notárovi Barbaričovi spočíva nielen v jej zasadení do historického obdobia vlády cisára Rudolfa II. (žil v rokoch 1552 – 1612), ale aj v tom, že každý príbeh sa geograficky odohráva na inom, vždy niečím pozoruhodnom mieste. Banská Štiavnica, Praha, Prešporok, Viedeň naposledy Sitno a jeho hrad poskytli atraktívne dobové kulisy pre napínavé a dramatické vyšetrovanie zločinov, ktoré ukázalo svojich protagonistov v tom najhoršom i najlepšom svetle. Rovnako je to aj v románe s názvom Les prízrakov, ktorý svojho čitateľa zavedie do tajomných a hrozivých zákutí krkonošského lesa, kde straší nielen bájny Rübezahl, známy aj ako Krakonoš.

„Nad kapitánom sa týčil neobyčajne vysoký muž s dlhánskou bradou a vlasmi, v primitívnom odeve z nahrubo zošitých kožušín, niektorých už celkom vypĺznutých, na hlave klobúk s pokrkvanou strieškou, ozdobený prostou jedľovou vetvičkou. Celý bol ovešaný náhrdelníkmi a amuletmi z kostí, vtáčích pier, dravčích zubov, pazúrov a všelijakých drievok zastrúhaných do podoby rýb a lesnej zveri.“

Čo vlastne kapitána Steina spolu s jeho verným pobočníkom seržantom Jarošom priviedlo uprostred Vianoc do strašidelného lesa prízrakov, keď radšej mohli tráviť tento sviatočný čas v kruhu Steinovej rodiny na jeho sídle na Striebornej skale? Ako inak, bol to lov na zločincov.

Po diabolskom viedenskom prípade sa cesty Steina s Barbaričom rozdelili. Barbarič opustil Viedeň a vrátil sa domov do Štiavnice, kde však už zanedlho vhupol do záhadného prípadu zmiznutia krásnej kastelánovej dcéry z uzavretého sitnianskeho hradu, ktorý mu aj inak zamotal hlavu (Vlk a dýka). Stein s Jarošom zostali vo Viedni v službách arcivojvodu Mateja Habsburského, Stein ako veliteľ jeho gardy. Už po niekoľkých mesiacoch však z tejto zlatej klietky kapitán ubzikol prezimovať za svojou rodinou na hrad Strieborná skala (skutočne existuje, dnes je to hradná zrúcanina Břecštejn asi 6 km západne od podkrkonošského mesta Trutnov). Jaroš, ktorý ho stále sprevádza, si ešte predtým odskočil z Viedne do Štiavnice pomôcť Barbaričovi dotiahnuť jeho prípad do úspešného konca.

Steinovi však nie je dopriate stráviť pokojné Vianoce so svojou rodinou. Nielen pre ukradnuté prasa sa dostane do potýčky so zločineckým podsvetím v Trutnove, aby ho vzápätí bohatá šľachtičná Beatrix Zilvárová požiadala o pomoc pri pátraní po jej milovanom synovcovi a dedičovi Adamovi, ktorý zmizol počas poľovačky. Priamo v uliciach Trutnova zároveň dôjde k beštiálnej vražde bohatého mešťana. To, či a ako sú všetky tieto prípady prepojené, musí teraz zistiť kapitán Stein s Jarošovou pomocou (Barbarič je stále v Štiavnici) a o život pritom nepôjde iba im, ale možno aj Steinovej rodine. Aby tieto záhady rozplietol, bude musieť vstúpiť do strašidelného lesa v Krkonošiach, ktorému sa všetci miestni vyhýbajú ako čert krížu.

Kriminálny rébus, ale aj živý historický príbeh

Juraj Červenák

Detektívna séria Stein a Barbarič sa vyvíja rozhodne zaujímavým spôsobom. Po štvorici príbehov, kde pozoruhodná dvojica, s neprehliadnuteľnou Jarošovou pomocou vlastne trojica vyšetrovateľov riešila zamotané prípady spoločnými silami, v tom piatom Juraj Červenák nečakane urobil výnimku a poskytol Barbaričovi samostatný príbeh, navyše podaný z pohľadu prvej osoby.

V aktuálnom šiestom príbehu doprial autor oddych štiavnickému notárovi a prenechal priestor Steinovi, jeho ľúbeznej rodine, a tiež Jarošovi, ktorý čoraz výraznejšie vystupuje pôvodne z pozadia aj vďaka veľkej čitateľskej priazni. Už dávno platí, že dobré detektívky nie sú len kriminálnym rébusom, kde hrá autor s čitateľmi hru na vraha. Okrem vystihnutej dobovej atmosféry, uveriteľných a do príbehu šikovne začlenených historických reálií, osobností a súvislostí, dokáže Juraj Červenák vo svojich príbehoch ponúknuť aj veľmi živo vykreslené postavy, ktoré si okamžite získajú čitateľovo srdce.

„‚…a… odpusťte, že to poviem priamo, ale ste chladnokrvný muž. Rád počujem, že ani vy nemáte srdce z kameňa.‘

‚Už som videl srdcia mnohých vrahov a krutých surovcov, pane. Ubezpečujem vás, že všetky boli horúce a mnohé zúfalo tĺkli ešte chvíľu po tom, ako som ich vyňal z lotrovej hrude.‘

Boli chvíle, keď sa Jarošovo úsilie o ľudskosť míňalo účinkom. Hajtman zbledol a črty tváre mu zvädli.“

V Lese prízrakov sa teda má čitateľ na čo tešiť. Nielenže bližšie spozná seržanta Jaroša z jeho ľudskej stránky, ale zoznámi sa aj s doteraz tajomnou Steinovou rodinou. Osobnejšie momenty dobre vyvažujú a pritom dávajú hĺbku aj dramatickej kriminálnej zápletke, ktorá prirodzene dospeje k svojmu veľmi osobnému vyvrcholeniu. A nie všetky postavy v tomto príbehu si na konci budú môcť zaželať šťastný nový rok tisícšesťsto. Nebojácnym čitateľom však rozhodne možno zaželať príjemne zimomriavkový čitateľský zážitok a miestami naozaj prekvapujúcu hru na vraha.

 

Juraj Červenák: Les prízrakov. Bratislava : Slovart, 2019. 300 strán, tvrdá väzba s prebalom. ISBN 9788055639178.

Ďalší názor:

Daniel Kanás (fanúšik Juraja Červenák a HistoryWeb.sk): Najnovší diel historicko-detektívnej série Juraja Červenáka sa zameriava na druhú polovicu detektívneho tria – na kapitána Steina a už seržanta Jaroša. Samozrejme, ponúka sa tu porovnanie s predchádzajúcou časťou, kde svoj samostatný prípad riešil notár Barbarič. Dokáže prchký kapitán Stein, ktorý skôr koná, ako myslí, vyriešiť prípad bez pomoci svojho intelektuálne a pôžitkársky orientovaného spolupútnika? Nový román bol napísaný na mieru spomínanej dvojici Stein a Jaroš. Tentoraz sa autor viac priblížil k žánru dobrodružno-historický román. V popredí príbehu je, prirodzene, opäť záhada, ktorú musí Stein vyriešiť, aj keď jej odhaľovanie je pomerne priamočiare. Na túto záhadu sa, ako je u Juraja Červenáka dobrým zvykom, „nabaľujú“ ďalšie menšie alebo väčšie odhalenia. Jazyk, tempo, historické pozadie sú výborné a kniha sa číta jedným dychom. Rozdelenie ústrednej dvojice série a možnosť, aby každý z nich ukázal, čo je v ňom, bol krok správnym smerom, osobne sa však už teším na ich opätovné stretnutie a ďalší detektívny prípad.

Branislav Kovár (HistoryWeb.sk, Archeologický ústav SAV): Juraj Červenák patrí medzi našu spisovateľskú špičku. Potvrdzuje to aj séria o notárovi Barbaričovi a kapitánovi Steinovi. Už pred minulou knihou Vlk a dýka som mal pochybnosti, či dokážu hlavne postavy „utiahnuť“ samostatne dej. Moje obavy sa ukázali ako neopodstatnené. Les prízrakov je zábavný historický thriller, román má bližšie k dobrodružnej literatúre, ale stále je tu podstatná aj detektívna zápletka. Čoraz väčšmi vystupuje do popredia postava Steinovho pobočníka a syna pražského kata – Bohdana Jaroša. Niekedy táto postava pôsobí ako deus ex machina, čo je trochu na škodu príbehu. Dej románu si môžete detailnejšie priblížiť v recenzii vyššie, len dodám, že použité historické reálie sú presné a dobre opisujú život na začiatku 17. storočia.

 

Oliver Zajac (HistoryWeb.sk, Historický ústav SAV): Po sólovom prípade notára Mateja Barbariča tentoraz Juraj Červenák naservíroval svojim fanúšikom príbeh, ktorého hlavným protagonistom je kapitán Stein, hoci mu opäť viac než zdatne sekunduje jeho pobočník Bohdan Jaroš. Les prízrakov je iný než Vlk a dýka, rozdiel zbadá čitateľ hneď od prvej strany, autor sa totiž vrátil k rozprávaniu v tretej osobe, čo je asi aj celkom pochopiteľné a žiadúce, keďže kapitán Stein zďaleka nedisponuje Barbaričovými rozprávačskými schopnosťami. Na druhej strane však v príbehu naplno prejavuje všetky svoje skúsenosti a schopnosti, dokonca i také, o ktorých čitateľ dosiaľ netušil. Výborným nápadom bolo zahrnúť do deja aj Steinovu rodinu, vďaka čomu získa čitateľ komplexnejšiu predstavu o postave sebaistého a kapitána a pevne verím, že niektorí z rodinných príslušníkov sa ešte v budúcnosti na scéne objavia. Ak by som mal najnovší Červenákov titul zhrnúť jednou vetou, musím vyzdvihnúť príbeh, atmosféru, a čo mi neprestajne prichádzalo na um počas jeho čítania, je ľahkosť, s akou je román napísaný a s akou sa zároveň číta.

Obrazová príloha: M. Garai, Slovart

Študoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa vojenskými a námornými dejinami. Je autorom knihy Bitky a bojiská - Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Slovart 2021).