Popularizácia archeológie je niekedy dôležitejšia ako samotná vedecká práca. Výnimočný projekt vytvorili študenti archeológie na Masarykovej univerzite v Brne – kartovú hru Impact.

Impact je archeologická kartová hra pre dvoch a viacerých hráčov. Cieľom každého účastníka je pomocou rôznych herných kariet, ktoré sú inšpirované archeológiou (nálezy, lokality, archeológovia, práca), poraziť ostatných hráčov v získavaní tzv. výskumných bodov.

Výskumné body sú závislé od vlastností jednotlivých kariet a ich kombinácií. Pre víťazstvo je dôležitá aj príprava vlastného hracieho balíčka, ktorý si musíte usporiadať tak,aby ste mohli výhodne používať kombinácie kariet. Každý hráč má vlastný originálny balíček a záleží len na jeho schopnostiach, či si ho dokáže dobre pripraviť.

Karty sú zároveň zberateľské –  pri kúpe balíčka dostanete v určitom pomere bežné karty a vzácne karty. Pri kúpe základného balíčka alebo rozširujúcej sady musíte počítať s faktom, že každý balíček je jedinečný, čo sa zloženia týka.

Impact sa podobá iným zberateľským kartovým hrám, ktorých históriu na začiatku 90. rokov 20. storočia začala legendárna edícia Magic: The Gathering. Pôvodne bola hra Impact určená hlavne pre archeológov, ale vďaka svojej hrateľnosti a efektu zábavy výrazne prekročila hranice komunity.

Autori najskôr vytvorili základnú sadu kariet, potom, pri príležitosti výstavy Veľká Morava – 1150 rokov kresťanstva v strednej Európe, vytvorili doplnkovú minisadu venovanú slovanskej archeológii. Momentálne sa pripravuje ďalšia rozširujúca edícia, ktorá bude inšpirovaná dobou rímskou a sťahovaním národov.

Pre nádejných slovenských hráčov môžeme potvrdiť, že v kartách sa vyskytujú aj archeologické reálie z územia Slovenska. Autori určite uvítajú nové nápady pre pokračovanie hry na svojej facebookovej stránke. Príjemné hranie.

Autor hry: Michal Hlavica

Ilustrácie:  Michal Vágner, Klára Prokopová, Zuza Hukelová, Erika Makarová, Jan Zeman, Michaela Hančáková, Katarína Adameková a Pavla Růžičková. Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Ústav archeológie a muzeológie

Karty môžete stiahnuť tu:

a) https://www.dropbox.com/s/c6rufz9pey1dwl8/Promo_edice_2013.pdf

b) https://www.dropbox.com/s/is23m6fkbc3y91l/VM_edice_2014.pdf

Internetové odkazy:

a) https://www.facebook.com/impactcards?fref=ts

b) http://www.deskovehry.com/s-pribehem/1725/recenze-impact-v-centru-archeologickych-vyzkumu

c) http://www.archeologienadosah.cz/clanky/archeologie-hrou-karetni-hra-impact-priblizuje-svet-archeologie

Obrazová príloha: www.facebook.com/impactcards?fref=ts, www.deskovehry.com

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.