Afrika je stále kolískou ľudstva, a to napriek snahe niektorých vedcov presunúť miesto zrodu človeka na iný kontinent. Od objavenia sa prvých predkov človeka na africkom kontinente uplynuli už milióny rokov. Kontinent prešiel za taký dlhý čas obrovskými zmenami a práve tie sa čiastočne snaží zachytiť najnovšia kniha o Afrike.

Po mnohé storočia bola Afrika kontinentom, ktorý niekto dobýjal, kolonizoval, dekolonizoval alebo podceňoval. Obyvatelia Afriky boli často vnímaní ako druhoradí, menejcenní a pasívni. Dodnes prežívajú v západnej spoločnosti stereotypy o divokej prírode, rýchlych maratóncoch a o dobre skáčucich basketbalistoch, ale Afrika je viac pestrá, ako si myslíme.

Práce českých vedcov sú pre mňa často inšpiráciou. Ukázali, že aj malý národ je schopný vytvoriť vynikajúce projekty a jedným z nich je aj recenzované kniha – Afrika zevnitř : Kontinentem sucha a věčných proměn. Zostavovateľovi Petrovi Pokornému sa podarilo vytvoriť viac ako zaujímavú publikáciu. Nenapísal ju však sám, podieľalo sa na nej viacero špičkových českých vedcov (Václav Cílek, Lenka Lisá, David Storch, Zděnka Sůvová, Jiří A. Svoboda, Lenka Varadzinová, Ladislav Varadzin a mnohí ďalší).

Kniha sa nezaoberá celou Afrikou, ale predovšetkým jej suchými oblasťami a ich dynamikou a históriou. Ide jednoznačne o multidisciplinárny projekt, na ktorom spolupracuje antropológia, archeológia, biológia, ekológia, genetika, geológia a história. Autori zámerne vynechali niektoré výsledky práce egyptológov z Českého egyptologického ústavu. Nespravili to však z nejakých márnomyseľných dôvodov, chceli najmä upozorniť na ďalšie vynikajúce výskumy.

Autorský kolektív si čierny kontinent zamiloval, čo sa niekedy prejavilo tým, že chceli do knihy zmestiť až príliš veľa informácií, čím sa niektoré kapitoly môžu zdať laikom až príliš odborné. Publikáciu dopĺňa obrovské množstvo autentických a unikátnych fotografií z archívu autorov, skrátka v nej nenarazíte na všeobecne známe a dostupné obrázky z lacných fotobánk. Obrazovou prílohou sa tu vôbec nešetrilo, čo dobre podporuje obsiahly text.

Kniha je rozdelená na tri veľké časti, z ktorých každá má svoje kapitoly. Prvá časť s názvom Kontinent v pohybu sa zameriava na prírodné prostredie, na človeka a na ich spoločné dejiny. Centrom záujmu autorov sú hlavne suché časti Afriky, ako savany, polopúšte a púšte. No objavíte tu aj texty venujúce sa najdlhšej africkej rieke – Nílu. Autori rozoberajú aj domestikáciu rastlín a zvierat, práve tieto časti by som odporučil na prečítanie fanúšikom populárneho Jareda Diamonda a jeho knihy Guns, Germs, and Steel : The Fates of Human Societies (v češtine vyšlo pod názvom Osudy lidských společností : Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii), ktorého názory českí autori výrazne dopĺňajú a spresňujú.

Druhá časť knihy sa venuje Afrike ako kolíske ľudstva (Kolébka lidstva a líheň civilizací). Kapitola sa nezameriava len na obdobie staršej doby kamenej, keď prebehla antropogenéza, ale aj na mezolit, a to najmä z pohľadu úspešných českých výskumov v Sudáne. Práve Sudán je krajina s veľkým „archeologickým potenciálom“ a českí archeológovia tu realizovali už viacero úspešných projektov. Veľmi prínosnou a zaujímavou je kapitola o archeogenetike, ktorá je na rozdiel od prác niektorých pochybných pseudohistorikov na Slovensku spracovaná jasne a objektívne.

Posledná časť knihy sa dotýka budúcnosti Afriky (Afrika snů a skutečnosti). Kedysi bola Afrika kontinentom konfliktov, ale tie väčšinou skončili „unavenou remízou“. Môžeme povedať, že svetadiel je na ceste k demokracii? Nastúpia po „ázijských tigroch“ vo svetovej ekonomike „africké levy“? Alebo čierny kontinent podľahne vlastným problémom, podporeným planetárnou klimatickou zmenou? Ako píše v knihe Anna Kunová, je to kontinent mnohoznačnosti. A ja dodám, že aj kontinent budúcnosti.

Petr Pokorný a kol.: Afrika zevnitř. Kontinentem sucha a věčných proměn. Praha : Academia 2016. 1. vydanie, pevná väzba, 381 s. ISBN 978-80-200-2627-9.

Obrazová príloha: autori knihy

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.