Dnes vám prinášame poslednú časť špeciálnej série podcastov venovanej dejinám Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. V centre pozornosti je obdobie rokov 1939 – 1945 a snaha ľudovej strany skoncovať s jedným zo závažných socioekonomických problémov, a to nezamestnanosťou. Aké mechanizmy podnikla Slovenská republika (1939 – 1945) v snahe znížiť nezamestnanosť? Akú úlohu v tom smere zohrávali slovenskí robotníci odchádzajúci za prácou do Ríše? Podarilo sa nezamestnanosť eliminovať? Dozviete sa v rozhovore s historikom Petrom Mičkom (FF UMB v Banskej Bystrici).

Podcast vznikol v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre a Mediálnym centrom FF UKF, zároveň vďaka podpore projektu APVV-19-0358 „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)“.

Autori: Viktória Rigová, Peter Mičko

Technická spolupráca: Viktória Rigová, Martin Kabíček

Použitá hudba: Gejza Dusík – Dve oči neverné

Mgr. Viktória Rigová (1995) – v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom výskume sa zameriava na sociálnu starostlivosť o deti a mládež na Slovensku v rokoch 1918 – 1945, taktiež na fenomén problémovej mládeže a jej ústavnú prevýchovu. V minulosti pracovala ako lektorka na Nitrianskom hrade a v detskom múzeu Severka. Je autorkou viacerých vedeckých článkov a spoluriešiteľkou viacerých projektov KEGA a APVV, medzi ktoré patrí aj projekt „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905 – 1945)“. Jej hlas môžete poznať z podcastov „História pre zaneprázdnených“.