Po prvých dvoch častiach špeciálnej série podcastov, ktoré boli venované 1. ČSR a obdobiu autonómie, dnes plynule nadviažeme a pokračujeme do obdobia Slovenskej republiky (1939 – 1945). V dnešnom diely si nenechajte ujsť rozhovor s historičkou Evou Škorvankovou (FF UK v Bratislave) na veľmi zaujímavú tému – ženy verzus politika Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Aké miesto mali ženy v politike HSĽS? Čo znamenalo slovné spojenie „nová žena? Aká bola úloha Ženských odborov HSĽS? Odpovede na tieto otázky a ešte omnoho viac sa dozviete v najnovšom podcaste.

Podcast vznikol v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre a Mediálnym centrom FF UKF, zároveň vďaka podpore projektu APVV-19-0358 „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)“.

Autori: Viktória Rigová, Eva Škorvanková

Technická spolupráca: Viktória Rigová, Martin Kabíček

Použitá hudba: František Krištof Veselý – Haló dobrý večer slečna

Mgr. Viktória Rigová (1995) – v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom výskume sa zameriava na sociálnu starostlivosť o deti a mládež na Slovensku v rokoch 1918 – 1945, taktiež na fenomén problémovej mládeže a jej ústavnú prevýchovu. V minulosti pracovala ako lektorka na Nitrianskom hrade a v detskom múzeu Severka. Je autorkou viacerých vedeckých článkov a spoluriešiteľkou viacerých projektov KEGA a APVV, medzi ktoré patrí aj projekt „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905 – 1945)“. Jej hlas môžete poznať z podcastov „História pre zaneprázdnených“.