V prvej časti špeciálnej série podcastov sme sa s historikom Róbertom Arpášom rozprávali o dejinách Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v období prvej Československej republiky, o jej boji za dosiahnutie autonómie Slovenska. Druhý diel na tieto udalosti plynule nadväzuje. Aj keď obdobie autonómie (október 1938 – marec 1939) netrvalo dlho, z hľadiska dejín HSĽS i samotného územia Slovenska ide o významný časový úsek. Navyše sa odohrávalo v celosvetovo búrlivom období konca 30. rokov. Práve od októbra 1938 dochádzalo k postupnej demontáži demokracie a pluralitného systému pod taktovkou ľudovej strany. Akým spôsobom tieto zmeny prebiehali a aké boli postoje HSĽS k menšinám v tomto období? Nielen na tieto otázky odpovedala historička Alena Mikulášová (FF UKF v Nitre).

Podcast vznikol v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre a Mediálnym centrom FF UKF, zároveň vďaka podpore projektu APVV-19-0358 „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)“.

Autori: Viktória Rigová, Alena Mikulášová

Technická spolupráca: Viktória Rigová, Martin Kabíček

Použitá hudba: František Krištof Veselý – Keď sa raz zídeme

Mgr. Viktória Rigová (1995) – v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom výskume sa zameriava na sociálnu starostlivosť o deti a mládež na Slovensku v rokoch 1918 – 1945, taktiež na fenomén problémovej mládeže a jej ústavnú prevýchovu. V minulosti pracovala ako lektorka na Nitrianskom hrade a v detskom múzeu Severka. Je autorkou viacerých vedeckých článkov a spoluriešiteľkou viacerých projektov KEGA a APVV, medzi ktoré patrí aj projekt „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905 – 1945)“. Jej hlas môžete poznať z podcastov „História pre zaneprázdnených“.