Hlinkova slovenská ľudová strana sa mnohým spája predovšetkým s dejinami vojnového Slovenska, ale jej počiatky siahajú ešte do obdobia pred prvou svetovou vojnou. HSĽS, pôvodne (do roku 1925) Slovenská ľudová strana, bola aktívnou politickou stranou aj v období demokratickej prvej Československej republiky, dokonca bola súčasťou vládnucej tzv. panskej koalície. Ciele ľudovej strany na čele s Andrejom Hlinkom sa však veľmi skoro po vzniku ČSR začali sústreďovať na dosiahnutie autonómie Slovenska. Aké miesto mala HSĽS v politickom vývoji medzivojnového Československa? Aká bola jej cesta k dosiahnutiu autonómie? Na tieto otázky odpovedal historik Róbert Arpáš (HÚ SAV, FF UKF v Nitre).

Vypočujte si prvý diel špeciálnej série podcastov k dejinám HSĽS a dozviete sa viac o týchto otázkach, ale i o celkovom pôsobení HSĽS v rokoch 1918 až 1938.

Podcast vznikol v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre a Mediálnym centrom FF UKF, zároveň vďaka podpore projektu APVV-19-0358 „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)“.

Autori: Viktória Rigová, Róbert Arpáš

Technická spolupráca: Viktória Rigová, Martin Kabíček

Použitá hudba: Gejza Dusík – Dve oči neverné

Použitá dobová nahrávka prejavu: https://senxskutocnost.sng.sk/chapters/1-na-polceste-k-slovenskemu-statu

Mgr. Viktória Rigová (1995) – v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom výskume sa zameriava na sociálnu starostlivosť o deti a mládež na Slovensku v rokoch 1918 – 1945, taktiež na fenomén problémovej mládeže a jej ústavnú prevýchovu. V minulosti pracovala ako lektorka na Nitrianskom hrade a v detskom múzeu Severka. Je autorkou viacerých vedeckých článkov a spoluriešiteľkou viacerých projektov KEGA a APVV, medzi ktoré patrí aj projekt „Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905 – 1945)“. Jej hlas môžete poznať z podcastov „História pre zaneprázdnených“.