Pôvodnými obyvateľmi Nového Zélandu boli Maoriovia, ktorí mohli mať polynézsky pôvod. Príchod Európanov do tejto krajiny „hobitov“ sa spája so záhadou.

Objaviteľom ostrovov (Nový Zéland sa skladá z dvoch  – severného a južného) bol holandský moreplavec a obchodník Abel Tasman v roku 1642. Už on mal skúsenosť s nepriateľstvom domorodcov, niektorí členovia jeho posádky sa dokonca stali obeťou kanibalov.

Ako druhý sa na ostrovy doplavil anglický kapitán James Cook v roku 1769, ktorý ich zmapoval a vedecky zhodnotil. Medzi prvou a druhou plavbou uplynulo viac ako sto rokov. Naozaj medzitým nedoplávala na Nový Zéland žiadna európska loď?

Najnovšie objavy z vraku lode zo severného prístavu Kaipara však zmenili pohľad na novozélandskú históriu. Po rádiokarbónovej analýze dreva  a kalibrácii dát z lode môžeme uvažovať o návšteve Európanov na Novom Zélande práve v období spomínanej storočnej medzery.

Prístav Kaipara – miesto nálezu potopenej lode

Potopenú loď postavili podľa analýzy C14 niekedy okolo roku 1705. Na jej stavbu sa použilo drevo z juhovýchodnej Ázie. Bádatelia predpokladajú jej portugalský pôvod.

Trosky lode objavil miestny lovec mušlí ešte v roku 1982. Nachádzali sa približne v  hĺbke 4 metrov. Kompletná loď nebola nikdy vytiahnutá z morského dna. Dnes leží pod niekoľkometrovým nánosom piesku. Najnovšie bola jej poloha identifikovaná pomocou geofyzikálnych prístrojov. Akékoľvek ďalšie teórie však vyžadujú komplexný výskum, prípadne vyzdvihnutie samotného vraku.

Podľa neskorších denníkov Jamesa Cooka rozprávali miestni Maoriovia o návšteve ďalších Európanov po Abelovi Tasmanovi a naznačili ich tragický osud, pretože po stroskotaní sa pravdepodobne stali obeťou kanibalských chúťok domorodcov.

Použitá literatúra

Palmer, J./ Turney, Ch./ Hogg, A./ Hillian, N./ Watson, M./ van Sebille, E./ Cowie, W./ Jones, R./ Perchey, F.: The discovery of New Zealand’s oldest shipwreck – possible evidence of further Dutch exploration of the South Pacific. Journal of Archaeological Science. 42, February 2014, 435 – 441.

http://tvnz.co.nz/national-news/shipwreck-could-rewrite-new-zealand-history-5778721

http://archaeology.org/news/1669-131220-new-zealand-shipwreck-might-predate-cook

http://www.teara.govt.nz/en/shipwrecks/page-1

Obrazová príloha: Dargaville Maritime Museum, www.wikipedia.org

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.