Môže Biblia prikazovať hriech? Nie, nebudeme hovoriť o nejakom vydaní s erotickými obrázkami, ale o jednej malej chybe, ktorá sa objavila v Biblii v 17. storočí.

 

Na začiatku 17. storočia inicioval anglický kráľ Jakub I. národné vydanie Biblie. Panovník chcel týmto aktom obmedziť šírenie iných protestantských textov, napríklad kalvínskej Ženevskej Biblie.

Anglické vydanie Svätého písma zostavilo 47 učencov. Biblia kráľa Jakuba je historicky oficiálnym textom anglikánskej cirkvi. Na rozdiel od katolíckych prekladov sa tu vyskytujú drobné zmeny textu. Do kánonu sú zaradené aj deuterokanonické spisy, ktoré niektoré protestantské cirkvi neuznávajú.

V roku 1631 sa však kráľovskí tlačiari Robert Barke a Martin Lucas postarali o jeden z najväčších preklepov histórie. V texte im doslovne zaúradoval tlačiarenský škriatok. Zasiahol priamo desať Božích prikázaní. Šieste prikázanie podľa Katechizmu katolíckej cirkvi je „nezosmilníš/nescudzoložíš!“ (V Biblii kráľa Jakuba by malo znieť: Thou shalt not commit adultery. (Nedopustíš sa cudzoložstva.) Ale tlačiarom vypadol anglický zápor not a prikázanie potom znelo: Thou shalt commit adultery. (Budeš sa dopúšťať nevery.) Tak prišla na svet tzv. „hriešna Biblia.“

Prikázanie: Budeš sa dopúšťať nevery

Dnes by takáto chyba vyvolala úsmev a obrovské množstvo vtipov na sociálnych sieťach, ale v Anglicku 17. storočia to bola jedna z najväčších spoločenských afér. Okamžite vyšiel príkaz spáliť kompletný vytlačený náklad, ale „hriech“ vždy lákal, preto sa pár kusov tohto vydania Biblie zachránilo a dnes majú obrovskú zberateľskú hodnotu.

Použitá literatúra

Ferguson, N.: Civilizace. Západ a zbytek světa. Praha 2014.

http://www.hbu.edu/About-HBU/The-Campus/Facilities/Morris-Cultural-Arts-Center/Museums/Dunham-Bible-Museum/Tour-of-the-Museum/English-Bible.aspx

http://twitpic.com/9kzw1

Obrazová príloha: wikipedia.org

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.