Bitka na Bielej hore, zvedená 8. novembra 1620 neďaleko Prahy medzi armádou českých stavov a cisárskym vojskom spojeným s bojovníkmi Katolíckej ligy, patrí medzi kľúčové a najznámejšie udalosti českých dejín, ale jej význam dosahuje aj európske rozmery. Ako takej je jej preto venované množstvo odbornej i populárno-náučnej literatúry.

Jedným z posledných a zároveň najzaujímavejších príspevkov k tejto téme je bezpochyby kniha francúzskeho historika, profesora na parížskej Sorbonne, Oliviera Chalina (Bílá hora, 2013). Aktuálne prichádza k záujemcom o toto pohnuté obdobie českých, ale aj európskych dejín kniha známeho českého historika Dušana Uhlířa s názvom Drama Bílé hory, s podtitulom Česká válka 1618 – 1620.

Rozsahom neveľká (168 strán) kniha nemá ambíciu byť vyčerpávajúcim či hĺbkovo analytickým opisom danej udalosti (ako napr. kniha spomínaného francúzskeho historika). Jej snahou je byť stručným a základným prehľadom k tejto udalosti a jej sprievodným historickým, politickým, vojenským a náboženským aspektom. Čitateľ v nej dostáva chronologicky a tematicky usporiadaného sprievodcu, ktorý obohacuje množstvo biografických medailónikov významných osobností tej doby, ale aj viaceré zaujímavosti (napr. bojoval René Descartes na Bielej hore?). Súčasťou knihy je aj podrobný ordre de bataille (zostava armád pred bitkou), množstvo ilustrácií (všetky sú ale čiernobiele), mapy a plán bitky. Vhodným doplnkom sú v závere knihy citované svedectvá súčasníkov, prehľadná chronológia, zoznam medailónikov, máp a zaujímavostí (zdá sa to byť zbytočná samozrejmosť, ale neverili by ste, ako to vie byť otravné, keď to v takejto knihe chýba a človek chce rýchlo niečo vyhľadať) a výber prameňov a literatúry.

Kniha Drama Bílé hory spadá svojou formou i rozsahom do širšej historickej edície vydavateľstva CPress (súčasť Albatros Media), ktorej dve knihy sme už na tomto mieste v minulosti recenzovali. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, možno aj túto knihu odporučiť všetkým čitateľom a záujemcom o históriu, ktorí hľadajú stručný, ale pritom hutný prehľad o tejto konkrétnej udalosti, ako aj o celej súvisiacej pohnutej epoche európskych dejín. Kniha by mohla byť takisto vítanou pomôckou pre študentov histórie, ale aj pre ich učiteľov. Jedinou vážnejšou výhradou k tejto inak vydarenej a kompaktnej publikácii je nevýrazný, a tým i ťažšie čitateľný typ písma použitý pri krátkych textoch o zaujímavostiach.

Dušan Uhlíř: Drama Bílé Hory. Česká válka 1618 – 1620. 1. vydanie. Brno : CPress v spoločnosti Albatros Media a.s. 2015. 168 strán, tvrdá väzba. ISBN 978-80-264-0151-3.

Obrazová príloha: CPress

Študoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa vojenskými a námornými dejinami. Je autorom knihy Bitky a bojiská - Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Slovart 2021).