Starovekí (hlavne rímski) kartografi používali na označenie neznámych krajín spojenie „hic sunt leones“ (tu sú levy). Ich stredovekí pokračovatelia písali skôr vetu „hic sunt dracones“ (tu sú draci). Na mapách tak označovali neznáme a nebezpečné miesta. Aj keď sú dnes tieto frázy súčasťou bežného jazyka, nálezy ich zobrazení nie sú časté. Najznámejším prípadom je tzv. Hunt-Lenoxov glóbus zo začiatku 16. storočia. Nápis „Hic sunt dracones“ sa nachádza v oblasti dnešnej juhovýchodnej Ázie, čo viedlo niektorých bádateľov k presvedčeniu, že starí geografi poznali príbehy o varanoch komodských. Takisto netreba zabúdať, že samotný lev mohol byť v stredoveku aj symbolom Ríma. Lev je kráľ zvierat a Rím kraľuje mestám.

Draci a levy však nie sú jediné zobrazované kreatúry na okrajoch máp. Napríklad na neskorostredovekej mape z 15. storočia, ktorá vznikla podľa diela antického vedca Ptolemaia (2. stor. po Kr.), sa na okrajoch nachádzajú slony, hrochy a kanibali. Na mapovom diele známom ako Tabula Peutingeriana, čo je stredoveká kópia rímskej mapy, sú neznáme miesta označené ako „in his locis elephanti nascuntur“ (slony sa rodia v týchto miestach), „in his locis scorpiones nascuntur“ (škorpióny sa rodia v týchto miestach),  alebo „hic cenocephali nascuntur“ (kynocefaly – bytosti s ľudským telom a psou hlavou – sa rodia v týchto miestach). Mohli by sme menovať mnohé ďalšie reálne či mytologické bytosti, pre ktoré  mohli stredovekí kartografi čerpať námety napríklad z morí a oceánov. Dali sa využiť pri tvorbe máp na označenie miest, ktorých sa ľudia báli alebo ich aspoň rešpektovali ako neznámo.

Obrazová príloha: www.wikipedia.org

vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV v.v.i. Voľný čas venuje portálu HistoryLab.sk. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených 1 a 2, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Napísal aj knihu Sila zániku: Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností.