Spoznávanie histórie a tradícií z regiónu v rámci cyklu prednášok Čo sa skrýva v depozite pokračuje v Matejovom dome aj v mesiaci august. Už najbližší utorok 15. augusta 2017 o 17 – tej hodine návštevníci Stredoslovenského múzea prostredníctvom prednášky etnologičky Jany Nahálkovej s názvom Tajovská keramika spoznajú zaujímavosti keramiky z malebnej obce Tajov pri Banskej Bystrici.

Hlina sprevádza človeka od nepamäti…

Akonáhle človek objavil dve neoceniteľné vlastnosti hliny – dostupnosť a tvárnosť, začal ju využívať vo svoj prospech. Tvaroval z nej najmä úžitkové, ale i ozdobné či kultové predmety. Najširšie uplatnenie však hlina našla pri výrobe kuchynského riadu a každodenných potrieb v domácnosti. Hlinená keramika tak nielen na našom území, ale takmer na celom svete patrí k najčastejším dôkazom, prostredníctvom ktorých vieme v danej oblasti určiť stupeň vyspelosti celej spoločnosti.

Tajovská keramika

V minulosti patrilo hrnčiarstvo k najpočetnejším ale zároveň aj najchudobnejším remeslám. Medzi tradičné hrnčiarske výrobky zaraďujeme okrem hrncov s jedným alebo dvoma uchami aj džbány, krčahy, fľaše, obedáre, mliečniky a hrnčeky, z ktorých sa zvyčajne pilo kyslé mlieko či cmar.

Každý región sa vyznačoval charakteristickým zdobením keramiky nevynímajúc dedinku Tajov. Poznatky o hrnčiarskej výrobe v Tajove, získaných z rozhovorov s posledným hrnčiarskym majstrom Jozefom Sedilekom „Od Jergov“, zosumarizoval miestny učiteľ Jozef Šebo. V rodine posledného tajovského hrnčiara sa remeselná tradícia odovzdávala z otca na syna. Pri výrobe tajovskej keramiky je netypický najmä spôsob prípravy hrnčiarskej hliny, ktorú remeselníci nosievali z neďalekých Podlavíc a Vlkanovej. Svoje výrobky zdobili osobitou technikou mramorovania, čím hrnčina získala vzhľad podobný prírodnému mramoru. Špecifikom tajovských hrnčiarov boli aj výrobky známe ako „svadobné knižky“, v ktorých sa nosilo hriate vo vrecku a pilo sa z nich pred kostolom pri svadbe.

O ďalších zaujímavostiach keramiky z Tajova sa dozvedia návštevníci Matejovho domu na prednáške etnologičky Jany Nahálkovej pri šálke kávy už najbližší utorok o 17-tej hodine.

Zároveň vás pozývame aj na ďalšie odkrývanie tajomstiev nášho depozitu:

19.9. 2017 o 17.00 hod. s archeológom Romanom Hrončiakom na tému Záhady Radvanského kaštieľa