Našlo sa miesto Ježišovho súdu? Počkať, nie tak rýchlo!

V správach sa objavilo vyhlásenie o možnom nájdenom mieste Ježišovho súdneho procesu s Pilátom.

Táto správa vyšla v denníku Washington Post a prebrali ju viaceré médiá. Odkazuje na ňu aj článok v Denníku N. Použijem preto citácie v ňom, aby som ozrejmil isté veci. Článok spomína:

V Jeruzaleme je pomerne dobre zmapovaná posledná cesta Ježiša z Nazareta na Golgotu, kde ho ukrižovali.“ (Shemesh/Denník N 2014)

Ecce Homo! (Hľa, človek) Pilát Pontský si nad Ježišovým prípadom „umyl ruky“

Spomenutá posledná cesta Ježiša je v Jeruzaleme, samozrejme, zmapovaná a každý deň ňou prejde množstvo kresťanov. Historicky to však bolo zrejme inak a Ježišova cesta viedla inou trasou. Detailne o tom píše archeológ (a dominikán) Jerome Murphy-O’Connor v článku Geography of Faith. Je to tak preto, lebo dnes sa asi všetci relevantní odborníci zhodnú v názore, že miesto Ježišovho súdu bolo v západnej časti Jeruzalema, a nie vo východnej, kde sa tradičná jeruzalemská krížová cesta začína. Dôvodom pre výber východnej časti je prítomnosť pevnosti Antonia, ktorú dal postaviť Herodes. Dnes si však archeológovia a historici myslia, že Pilát používal počas svojho pobytu v Jeruzaleme (počas Paschy) Herodov palác v spomínanej západnej časti mesta.

Článok v Denníku N odkazuje aj na stránku izraelského turizmu, ktorá spomína len túto tradičnú cestu vedúcu od pevnosti Antonia (resp. od Kostola odsúdenia). To je úplne v poriadku, ale majme na pamäti, že „mať niečo zmapované“ môže pre turistov znamenať niečo iné ako pre historikov.

Izraelskí archeológovia veria, že teraz objavili aj miesto, … kde ho odsúdili na smrť. Začínajú k nemu chodiť aj prví turisti.“ (Shemesh/Denník N 2014)

Dve cesty na Golgotu – Zobrazenie dvoch krížových ciest: modrá trasa je tradičná, no červená je viac historicky hodnoverná. Miesto Ježišovho ukrižovania a hrobu sa pravdepodobne nachádza v tradične uctievaných priestoroch, tj. v Chráme Božieho hrobu

Nie, neobjavili ho teraz. Je to objav starý niekoľko rokov (spomína sa to aj v článku). Novinkou však je aktuálne sprístupňovanie tohto údajného miesta Ježišovho odsúdenia verejnosti (viackrát však už bolo sprístupnené malým skupinám aj v minulosti). Vraj „izraelskí archeológovia“ spájajú toto sprístupnené miesto s tzv. pretóriom, čiže s priestorom, kde bol Ježiš odsúdený? Citované články nespomínajú archeológov, ktorí sa tejto téme venujú. Washington Post síce spomína archeológa Amita Re’ema, ktorý tam viedol vykopávky, ale nevraví nič o spojitosti s Ježišovým súdnym procesom. Niekto však môže namietať, že v článku sa ďalej uvádza ďalší známy archeológ Shimon Gibson, ktorý dodal tejto spojitosti kredibilitu:

„Šimon Gibson, profesor archeológie na Univerzite Severnej Karolíny, je presvedčený, že teraz archeológovia objavili správne miesto.“ (Shemesh/Denník N 2014)

Všimnime si na tomto mieste slovíčko „teraz“. Je veľmi dôležité, pretože jeho prítomnosť spája súčasný objav s Gibsonom. Toto slovo sa však nenachádza v pôvodnom anglickom texte vo Washington Post:

“For Shimon Gibson, an archaeology professor at the University of North Carolina at Charlotte, there is little doubt that the trial occurred somewhere within Herod’s palace compound.” (Eglash/Wahington Post 2014) 

Brána esénov – Rekonštrukcia miesta Ježišovho súdu podľa Gibsona pri tzv. Bráne esénov. Nachádza sa pod Herodovým palácom, no aj táto lokalita je sporná.

Podľa Shimona Gibsona sa teda toto miesto nachádza „niekde v Herodovom palácovom komplexe“, s čím súhlasia, samozrejme, úplne všetci. Iné je však určenie presnej lokality, kde sa táto udalosť odohrala. Gibson ju od roku 2009 spája s tzv. Esénskou bránou, ktorá mala slúžiť ako schody k pretóriu, kde sa mohol nachádzať aj lithostratus (dláždená podlaha) a gabbata (vyvýšené miesto pre súd), spomenuté v Jánovom evanjeliu (19, 13). Osobne viem len o jednom archeológovi, ktorého Gibsonove argumenty presvedčili. Ako uvidíme, Gibson sa tu nevyjadruje k sprístupneným oblastiam, ale hovorí o svojej teórii. Slovenský text, citujúc Gibsona, pokračuje:

„Je tam nádvorie, chodník a skalnatý výbežok. V Evanjeliu podľa Jána sa píše, že Ježiša súdili v paláci menom Litostratus [sic], po hebrejsky Gabbata. A to, ako ho opisuje, sa zhoduje s tým, čo našli,“ povedal pre CNN. (Shemesh/Denník N 2014)

Gibson sa naozaj vyjadril pre CNN, ale nie priamo v súvislosti so spomenutým a práve sprístupneným priestorom. Pamätajme, že vravel len o istom mieste v blízkosti Herodovho paláca a to sú síce dve súvisiace, ale pritom rôzne veci. Mimochodom, práve sme spomenuli, že lithostratus nie je palác, ale dláždená podlaha. Najskôr ide o zámenu prekladaných slov (palace/place; pozri nasledujúci citát). Vyššie uvedený výrok povedal Gibson síce pre CNN, ale zrejme pochádza z  reportáže z roku 2009, a ako som už spomenul z obdobia, keď bola CNN naozaj aktuálne zvedavá na jeho teóriu:

“In the Gospel of John, you have a description of the trial taking place at the Lithostratus, Greek for pavement, at a place called Gabata [sic], which is the word for an ancient hillock or a rocky outcrop, and this is what we have here.” (CNN 2009)

Ak je to tak, ani Gibson sa nevyjadril k žiadnej spojitosti medzi týmito dvoma lokalitami. V skutočnosti sa vo svojej knihe vyjadruje práve opačne. Je jasné, že miesto, o ktorom hovorí on, sa má nachádzať južnejšie od miesta spomínaného v článku, v ktorom bolo väzenie a kanalizácia.

„Tak ako mnohé iné zastávky Krížovej cesty, aj miesto súdu s Ježišom je predmetom sporov medzi kresťanskými duchovnými, historikmi a archeológmi. Dôvodom je to, že texty evanjelií sa líšia.“ (Shemesh/Denník N 2014)

Problémom nie je v tomto prípade (pri hľadaní miesta Ježišovho súdu) odlišnosť evanjelií, ale celkový nedostatok informácií v nich. Niektoré jedinečné detaily dodáva len Jánovo evanjelium, ktoré sa v tejto súvislosti v konkrétnych prípadoch javí ako spoľahlivé.

O mieste Ježišovho súdu nám niekoľko malých detailov podáva evanjelium sv. Jána.

„Washington Post však tvrdí, že izraelskí archeológovia si myslia, že teraz našli správne miesto.“ (Shemesh/Denník N 2014)

Ako sme videli, nič také netvrdia a rovnako ani článok vo Washington Post.

„Či sa však pre nový objav zmení niekoľkokrát upravovaná trasa Krížovej cesty, je zatiaľ otázne. “ (Shemesh/Denník N 2014)

Ako je už snáď jasné, tieto objavy nie sú vôbec nové. Dnes o tom vyšiel aj článok od Candidy Mossovej, ktorá však bola vo svojich vyjadreniach ešte mierna (napríklad o tom, že Pilát nemával svoju rezidenciu na mieste tradičnej krížovej cesty, boli odborníci presvedčení aj pred nálezom Herodovho paláca v roku 2001).

Žeby teda v článkoch nebol citovaný žiadny relevantný odborník, ktorý by nám jasne argumentoval za túto spojitosť? Omyl! Je tu ešte „Jiska Harani, expert na kresťanské pútnické zájazdy“. Takže aspoň jeden expert sa našiel. Vo vyjadrení mu tiež sekunduje „anglikánsky pastor z Jeruzalema David Pillegi”, ktorý bude mať radosť zo zvýšeného záujmu turistov. Pýtate sa, prečo by mal mať akýsi anglikánsky pastor radosť z nárastu turistického ruchu? Slovenský článok nám už vysvetlenie nepodal, takže ja pridám na záver preklad relevantnej pasáže:

„…anglikánsky farár David Pileggi, pastor kostola Christ Church, miestneho anglikánskeho zboru, ktorého komplex zahŕňa hostel a múzeum (heritage center) pri múzeu [Dávidovej veže].“

 

Doplnené:

Spomínaný expert na turizmus a anglikánsky pastor by sa zaisto potešil aj článku na Topkách s bombastickým nadpisom, rovnako ako ďalším nepresným článkom na túto tému.

Literatúra

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/archaeologists-find-possible-site-of-jesuss-trial-in-jerusalem/2015/01/04/6d0ce098-7f9a-45de-9639-b7922855bfdb_story.html

https://dennikn.sk/12224/v-jeruzaleme-vraj-nasli-miesto-kde-pilat-sudil-jezisa/?ref=tit

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/01/06/painful-discovery-pilgrims-are-following-the-wrong-via-dolorosa.html

http://www.topky.sk/cl/13/1448717/Objav–ktory-zmeni-krestansky-svet–Archeologovia-nasli-miesto-posledneho-sudu-Jezisa-Krista?utm_source=facebook&utm_medium=topky&utm_campaign=jan2015

Obrazová príloha: Antonio Ciseri, jamestabor.com, www.dailymail.co.uk, www.wikipedia.org

Vyštudoval religionistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Získal magisterské tituly z biblistiky na University of London a z historicko-filozofických štúdií vedy a náboženstva na University of Edinburgh. Dlhoročne spolupracuje na archeologických projektoch v Izraeli. Zameriava sa hlavne na históriu kresťanstva a interakciu vedy a náboženstva, čomu sa aj ako spolutvorca venuje v podcaste Pravidelná dávka.