Môže mať niečo spoločné sci-fi film a dejiny stredoveku? Z histórie sa ľudia nikdy nepoučili, na druhej strane bola neustálou inšpiráciou pre umelcov alebo pre zábavný priemysel. Aj na stránkach nášho časopisu sme sa už viac ráz venovali filmom s historickou tematikou. Podnety z dejín čerpajú však aj diela, pri ktorých by sme to neočakávali. Typickým predstaviteľom je dnes už kultová filmová séria – Hviezdne vojny.

 

George Lucas, tvorca kultu, vložil do ságy z dejín vesmírneho impéria množstvo historických prvkov. Niekedy využíval historické scenérie ako filmové kulisy, napríklad mayské pyramídy v Tikale. Pre zaujímavosť môžeme uviesť, že aj jazyk, ktorým hovorí majster rádu Jedi Yoda, má analógie v mayských jazykoch.

Inokedy používal históriu priamo pri tvorbe scenára. V tomto sa George Lucas podobá inému filmovému géniovi – japonskému režisérovi Akirovi Kurosawovi. Musíme dodať, že Japonec sa stal zdrojom inšpirácie, ba až „vykrádania“, pre viacerých hollywoodskych režisérov – stačí si len spomenúť, že i známy western Sedem statočných bol „odkopírovaný“ od Kurosawových Siedmich samurajov. Tvorcom by sme to však nemali vyčítať, pretože japonský režisér zas „kopíroval“ od iného génia – Williama Shakespeara. Trúfnem si povedať, že aj Hviezdne vojny majú v sebe mnohé prvky z diela neskorostredovekého anglického dramatika.

Luke Skywalker a kráľ Artuš

Štruktúrou a obsahom deja sa filmová séria najviac inšpiruje obdobím stredoveku. Príbeh z galaxie „ďaleko odtiaľto“ sa podobá stredovekým eposom.  Vo filme objavíme dokonca prvky z artušovských legiend.

Predobrazom rytierov rádu Jedi boli templári a samuraji.

Narážame na obrovské množstvo paralel. Napríklad podobnosť posledného rytiera z rádu Jedi Obi-Wan Kenobiho s čarodejom Merlinom je viac ako očividná. Svetelný meč hlavného hrdinu má takisto mystickú  predlohu v slávnom Excalibure kráľa Artuša.

Charakter rytierov rádu Jedi zasa vytvorili podľa vzoru stredovekých rytierov. V ich organizácii môžeme vidieť prvky z mníšskeho bojového rádu templárov.  Práve pri rytieroch Jedi sa tvorcovia inšpirovali aj ďalšími stredovekými bojovníkmi – japonskými samurajmi.

Americká revolúcia a povstalci

Okrem stredoveku nájdeme vo filmovej ságe aj podnety z iných historických období. História sa pre Američanov spája hlavne s dvoma udalosťami: s vojnou za nezávislosť (Americká revolúcia) a s občianskou vojnou (Sever proti juhu). Hollywoodski tvorcovia s týmito motívmi radi pracujú, pretože tieto udalosti sú v USA viac ako známe – a prečo nevylepšiť komerčný úspech filmu nacionalistickou kartou?

Povstalci z filmovej ságy sa podobajú americkým revolucionárom.

Povstalci z filmovej ságy sa preto podobajú americkým revolucionárom z éry Georgea Washingtona. Kritici USA, naopak, radi zdôrazňujú opačnú podobnosť, a to s vojnou vo Vietname. Prvý film vznikol v každom prípade v čase, keď téma zbytočnosti vietnamskej vojny bola stále živá.

Zobrazenie rebelov v Hviezdnych vojnách je stále aktuálne, keďže vo filme sa vyskytujú rôzne pohľady na nich. Pre impérium ide o teroristov, naopak, samotní rebeli sa označujú za bojovníkov za slobodu…

 

 

Hviezdne vojny a Adolf Hitler

Jednotky galaktického impéria v starej časti série sa organizáciou a uniformami až príliš podobajú nacistickým armádam. I nástup cisára má paralely v začiatkoch cesty Adolfa Hitlera k moci, respektíve v konci Rímskej republiky. Palpatinov prevrat by sme mohli prirovnať k tzv. Noci dlhých nožov, keď sa Adolf Hitler „vyrovnal“ s vnútornou opozíciou. Darth Vader by sa svojou záľubou v mysticizme mohol podobať na Heinricha Himmlera. Výstižný dialóg z filmu by sa mohol „tesať do kameňa“ aj dnes:

Jednotky galaktického impéria sa organizáciou a uniformami podobajú nacistickým armádam.

Palpatin: V záujme zaistenia trvalej bezpečnosti a stability bude republika reformovaná na prvé Galaktické impérium… Pre pokojnú a bezpečnú budúcnosť.

(Členovia senátu búrlivo tlieskajú)

Padmé: Takto umiera sloboda. Za búrlivého potlesku.

 Pri podrobnejšom skúmaní by som takýchto prípadov našiel aj viac, ale to už nechám na vás. Pre tvorcov sci-fi ságy Hviezdne vojny boli ľudské dejiny veľkou inšpiráciou, ale ktovie, možno sa aj ich príbeh niekedy odohrá v galaxii „ďaleko odtiaľto“.

Použitá literatúra

Reagin, N. R./Liedl, J.(eds.): Star wars and history. Hoboken 2012.

http://www.medievalists.net/2014/03/16/star-wars-middle-ages/

http://www.salon.com/1999/05/18/lucas/

http://cs.starwars.wikia.com/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Obrazová príloha: starwars.wikia.com, www.wikipedia.org

vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV v.v.i. Voľný čas venuje portálu HistoryLab.sk. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených 1 a 2, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Napísal aj knihu Sila zániku: Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností.