Pochopenie súčasnosti nie je možné bez poznania minulosti. V prípade aktuálnych udalostí na Ukrajine to platí bezvýhradne. Aj preto treba privítať nové vydania dvoch pozoruhodných knižných titulov, ktoré sa pohnutými ukrajinskými dejinami zaoberajú odborne primeranou a zároveň čitateľsky prístupnou formou.

Ako sa píše v anotácii druhého vydania knihy Dějiny Ukrajiny (prvé vyšlo v roku 2015), len málo európskych národov prežilo tak nešťastné dejiny plné násilia, útlaku a odnárodňovania.

Vo vyše 500-stranovej knihe, ktorá vyšla v českom vydavateľstve Lidové noviny v rámci populárnej edície Dějiny států sa dočítate aj o tom, kedy naposledy a v podstate jediný krát v dejinách mali Ukrajinci vlastný štát (ktorý bol ale ukrajinský iba z teritoriálneho hľadiska, lebo išlo o štát všetkých východných Slovanov), kedy prišlo k obnoveniu ukrajinskej štátnosti, ktorá ale trvala len veľmi krátko, prečo komunisti nepovažovali Ukrajincov za samostatný národ a že až rozpad Sovietskeho zväzu im umožnil získať samostatnosť, o ktorú ale musia opäť tvrdo bojovať. Druhé vydanie je oproti prvému doplnené stručným prehľadom udalostí, ku ktorým prišlo na Ukrajine medzi rokmi 2015 až 2021.

Autormi knihy, ktorá práve píše svoju ďalšiu mimoriadne pohnutú kapitolu, sú známy český historik a odborník na české a slovenské dejiny 19. a 20. storočia a dejiny Balkánu prof. Jan Rychlík, ukrajinista (pôvodne archivár) Bohdan Zilynskyj a kanadský slavista Paul Robert Magocsi, profesor na univerzite v Toronte.

Druhá kniha, Ukrajinské 20. století historika Volodymyra Vjatrovyča, ktorá vyšla v dotlači v českom vydavateľstve Academia, sa zameriava, ako už jej samotný názov napovedá, na najnovšie ukrajinské dejiny. Rozpráva o minulosti Ukrajiny medzi rokmi 1918 a 1991.

Prináša neobyčajné peripetie obyčajných ľudí, vodcov ilegality a politických väzňov, ich rodín, výzvy, ktorým čelili vojaci i partizáni, ale aj fantastické obvinenia najnižších vyšetrovateľov proti najväčším spisovateľom svojej doby. Autor, ukrajinský historik, ktorý momentálne bráni svoju vlasť ako člen kyjevskej domobrany, na vyše 700 stranách čitateľsky zaujímavou formou sprístupňuje donedávna utajované a prekrúcané stránky ukrajinských dejín 20. storočia.

Jan Rychlík/Bohdan Zilynskyj/Paul Robert Magocsi: Dějiny Ukrajiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2022, 532 strán, pevná väzba. ISBN 978-80-7422-849-0.

Volodymyr Vjatrovyč: Ukrajinské 20. století. Praha : Academia, 2022, 744 strán, brožovaná väzba. ISBN 9788020030863.

Študoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa vojenskými a námornými dejinami. Je autorom knihy Bitky a bojiská - Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Slovart 2021).