Vo vzduchu už cítiť prichádzajúcu jar, s ktorou sa spája i najväčší kresťanský sviatok Veľká noc. Tradičné veľkonočné sviatky sú neodmysliteľne späté s výnimočným remeselným dedičstvom našich predkov – kraslicami. Aj marcové odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea s etnologičkou Zuzanou Drugovou naladí návštevníkov na oslavy príchodu jari. Prednáška na tému Kraslice sa uskutoční v utorok 19. 3. 2019 o 17.00 hod. v Matejovom dome.

Veľké bohatstvo, ktoré sa ukrýva v malom vajíčku

Kraslice patria k najstarším prejavom slovenského ľudového umenia. Vajíčkam sa oddávna pripisovala tajomná a ochranná moc, symbolizovali obnovenie a kontinuitu života, ale slúžili aj ako obetný prostriedok. História zdobenia vajíčok je veľmi stará, najstaršie nálezy pochádzajú aj z hrobov egyptských vládcov. Na našom území je prítomnosť kraslíc takisto dokladovaná už v dávnych obdobiach, čo potvrdzujú náleziská v slovanských hroboch zo 7. storočia n. l.

Samostatnou kapitolou je spôsob zdobenia kraslíc od najstarších období až po súčasnosť. Kraslice sú totiž jedným z prvkov tradičnej kultúry, ktoré sa aj v súčasnosti naďalej rozvíjajú, a teda sú dokladom ich stále živej tradície.

PhDr. Zuzana Drugová vyštudovala etnografiu a folkloristiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako etnografka a riaditeľka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, v súčasnosti je programovou manažérkou Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na Univerzite tretieho veku prednáša predmet Etnológia. Je autorkou scenárov a projektov k viacerým muzeálnym expozíciám a v roku 1990 založila v meste pod Urpínom Detský folklórny súbor Matičiarik. Okrem etnografických výskumov sa venuje príprave choreografií, programov a scenárov slovenských folklórnych festivalov, ale aj moderovaniu etnologickej relácie Zahrajte mi túto. V roku 2010 získala Cenu predsedu BBSK – Kvet kultúry a v roku 2018 Cenu Agitó pro Minoricá Slovacá za pragmatické a efektívne rozširovanie Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

„Som rád, že pani PhDr. Drugová prijala pozvanie Stredoslovenského múzea prednášať na pôde inštitúcie,  na čele ktorej mnoho rokov stála. Verím, že naša spolupráca bude aj v budúcnosti rovnako plodná a prinesie nielen Banskobystričanom mnoho užitočného,“ vyzdvihuje výnimočnú spoluprácu PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Zaujímavé práce slovenských etnológov, ako aj vzácne kraslice zo zbierok Stredoslovenského múzea predstaví Zuzana Drugová už najbližší utorok o 17.00 hod. v Matejovom dome.

Zároveň vás pozývame na ďalšie odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea:

16. 4. 2019 o 17.00 hod. so zoologičkou Renátou Kapustovou na tému Skrytý život motýľov