Kontakt

OZ Budúcnosť pre minulosť

V zastúpení: Mgr. Jozef Hyrja, M.A., PhD.
Mlynarovičova 2498/18, 851 03 Bratislava

IČO: 51451018
Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava
IBAN: SK2183300000002801411319