Slovenské národné povstanie ako jedno z najväčších protifašistických povstaní v Európe počas druhej svetovej vojny sa napriek svojmu konečnému vojenskému neúspechu právom zaradilo k najvýznamnejším udalostiam novodobých slovenských dejín. Vďaka Slovenskému národnému povstaniu stála naša krajina po II. svetovej vojne po boku víťazných mocností. Otestujte sa a zistite, ako dobre poznáte udalosti a fakty, ktoré s nimi súvisia.

/10
1 votes, 5 avg
798

Kvíz o SNP

Otestujte svoje znalosti o SNP

1 / 10

Ako sa volal československý letec, ktorý bojoval v SNP a bol známym popularizátorom aktivít československého odboja v povojnovom období?

2 / 10

Čo bolo bezprostredným spúšťačom Slovenského národného povstania?

3 / 10

Ako sa volalo najvýznamnejšie povstalecké letisko?

4 / 10

O čo išlo v rámci operácie Kartoffelernte?

5 / 10

Kedy vydal generál Viest rozkaz k prechodu na partizánsky spôsob boja?

6 / 10

Ako znelo heslo, ktoré bolo signálom na začiatok ozbrojeného odporu?

7 / 10

V ktorom koncentračnom tábore boli pravdepodobne zavraždení Ján Golian a Rudolf Viest?

8 / 10

Ako sa volala britská misia, ktorá pôsobila na povstaleckom území?

9 / 10

V ktorej obci alebo meste sa dnes nachádza pomník agentom SOE a OSS, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní?

10 / 10

V ktorom roku vzniklo Múzeum SNP?

Your score is

0%

Martin Posch vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied získal v roku 2019 titul PhD. Vo svojom výskume sa zaoberá protinacistickým odbojom v Európe. Počas štúdia absolvoval výskumné pobyty na Univerzite Karlovej v Prahe, Rakúskej akadémii vied vo Viedni a na Kingston University v Londýne. V súčasnosti pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a v Dokumentačnom stredisku holokaustu v Bratislave, v rámci ktorého od roku 2020 participuje aj na projekte European Holocaust Research Infrastructure.  Je autorom niekoľkých vedeckých štúdií a publikácie Spojenectvo z núdze: Spolupráca SOE a československej spravodajskej služby počas 2. svetovej vojny a zostavovateľom niekoľkých kolektívnych monografií.