Panovníci zo starovekej Asýrie museli dokazovať svoje postavenie rituálnym lovom levov. Niektorí z nich zabili až stovky zvierat.