Vnútropolitická kríza Poľsko-litovskej únie a mocenské záujmy jej susedov vyústili v druhej polovici 18. storočia do jej rozdelenia. Ruský, pruský a habsburský dvor…