Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Vyštudovala odbor História na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V súčasnosti pôsobí na rovnakej katedre ako interná doktorandka. Vo svojom výskume sa orientuje na dejiny 1. polovice 20. storočia. Jej špecializáciou a zároveň predmetom dizertačnej práce je výskum vzťahu medzi politikou a verejným priestorom s dôrazom na obdobie Slovenskej republiky 1939-1945. Zameriava sa tiež na problematiku urbánnych a sociálnych dejín.