Často sa nám stáva, že vnímame dejiny iba ako sled vojenských ťažení či politických premien. Tieto zmeny prichádzajú akoby samé od seba.