Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Vyštudovala učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu na UPJŠ v Košiciach. V roku 2021 obhájila svoju dizertačnú prácu na tému Analýza hospodárskej aktivity obyvateľstva Košíc v sčítaniach 1921–1950. V súčasnosti pôsobí na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje predovšetkým hospodárskym a sociálnym dejinám v prvej polovici 20. storočia a dejinám Košíc.