Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News
Júlia Čížová

Vyštudovala učiteľstvo histórie a anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Oddelení dejín 20. storočia II v Historickom ústave SAV. Vo svojom výskume sa zaoberá súčasnými dejinami so zameraním na environmentalizmus.