Lepra, tiež nazývaná malomocenstvom, patrila popri cholere či more k obávaným stredovekým ochoreniam. Keďže ide o infekčnú chorobu šíriacu sa...